Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn
Heol y Bardd, Porth Tywyn, SA16 0NL

  • lluniau

Fel rhan o Raglen Moderneiddio Addysg yr awdurdod, derbyniodd Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn adeilad newydd gwerth £9.6miliwn a ariannwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae'r ysgol sydd wedi'i lleoli ger harbwr Porth Tywyn yn defnyddio pren o Gymru fel y prif ddeunydd strwythurol, ac mae pren meddal lleol yn darparu'r rhan fwyaf o'r cladin allanol rhag y glaw.

Symudodd disgyblion i'w ysgol newydd ar ddydd Llun 9fed Gorffennaf 2018 ac o Fedi 2018 bu modd i'r ysgol gynnig darpariaeth feithrin ran-amser awdurdod lleol.

Addysg ac Ysgolion