Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn
Heol y Bardd, Porth Tywyn, SA16 0NL

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ysgol gynradd newydd gyda 315 o leoedd i ddisgyblion cynradd a 45 o leoedd meithrin.  Codwyd adeilad newydd yr ysgol ar dir ger safle presennol yr ysgol, gan ddarparu cyfleusterau ac ystafelloedd o'r radd flaenaf i ddisgyblion a staff. Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys dilyn proses statudol i gyflwyno meithrinfa gan yr awdurdod lleol yn yr ysgol.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £9.7m. Ariannwyd 50% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 50% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol. 

Contractiwr

Dawnus Construction Ltd

Dyddiad Symud

9 Gorffennaf 2018

Addysg ac Ysgolion