Ysgol Gymunedol Peniel
Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu adeilad ysgol gynradd Gymraeg a chyfleuster Cymunedol. Codwyd yr adeilad newydd ar safle presennol yr ysgol ac mae'n darparu lle i 120 o ddisgyblion cynradd.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £ 3.6m. Ariannwyd gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol gyda chyfraniadau gan Grant Cymunedol Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Gymunedol Peniel.

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2009

Addysg ac Ysgolion