Ysgol Gynradd Gymunedol Bryn
Heol Gelli, Bryn, Llanelli, SA14 9TT

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys codi adeilad ysgol newydd ar gae chwarae safle presennol yr ysgol. Cyn cwblhau'r ysgol newydd, roedd disgyblion yn cael eu haddysgu mewn pum ystafell ddosbarth symudol yn ogystal â mewn neuadd/ardal fwyta ar wahân.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £3.8m. Ariannwyd 54% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 46% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2007

Addysg ac Ysgolion