Ysgol Gynradd Pontyberem
Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ailddatblygu ac adnewyddu ysgol bresennol Ysgol Pontyberem yn helaeth. Adnewyddwyd adeilad gwreiddiol yr ysgol mewn camau wedi’u cynllunio'n ofalus gan sicrhau bod yr ysgol yn parhau i fod yn gwbl weithredol ynghyd â sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr yr ysgol yn ystod cyfnod y gwaith.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £4m. Ariannwyd 50% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 50% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol. 

Contractiwr

Lloyd and Gravell Ltd

Dyddiad Symud

29 Ebrill 2019

Addysg ac Ysgolion