Ysgol Gynradd Pontyberem
Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

  • lluniau

Yn fwyaf diweddar, derbyniodd Ysgol Pontyberem ailddatblygiad ac adnewyddiad helaeth gwerth £ 4 miliwn, a gwblhawyd gan gwmni adeiladu lleol Lloyd a Gravell.

Ailddatblygwyd adeilad gwreiddiol yr ysgol trwy gyfnodau a gynlluniwyd yn ofalus gan sicrhau bod yr ysgol yn parhau i fod yn gwbl weithredol a sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr yr ysgol yn ystod cyfnod y gwaith.

Bydd y prosiect, a ariannwyd ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a menter Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn cynnal agoriad swyddogol yn hwyrach yn y flwyddyn.

Addysg ac Ysgolion