Ysgol Llangadog
Llangadog Primary School, Llangadog, Carmarthenshire, SA19 9HP

  • fideo
  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys estyniad ac ailddatblygu ac adnewyddu’r  adeilad presennol yn helaeth. Yn allanol, darparwyd maes parcio a safle bysiau pwrpasol i'r ysgol. Cafodd capasiti'r ysgol ei gynyddu i 120 o leoedd gyda lle i ddarparwr ychwanegol ddarparu 30 o leoedd meithrin. Cwblhawyd y prosiect mewn 2 gam.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £4.5m. Ariannwyd 50% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 50% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol. 

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

Cam 1 (Estyniad) 4 Mawrth 2019. Cam 2 (Adnewyddu) 22 Chwefror 2021

Addysg ac Ysgolion