Ysgol Y Bedol
Heol Folland, Garnant, Rhydaman, SA18 2GB

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys creu adeilad ysgol Cymraeg newydd yn lle hen Ysgol Garnant, Ysgol Glanaman ac Ysgol Twyn. Mae'r adeilad newydd yn darparu lle i 396 o ddisgyblion cynradd a meithrin.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £5.8m. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Cynllunio Lleoedd Ysgol a chan Raglen Foderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

TRJ Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2005

Addysg ac Ysgolion