Buddsoddiad Ysgolion Uwchradd

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/10/2021

Ers cychwyn y Rhaglen Moderneiddio Addysg yn 2001/2002 hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2020/2021, buddsoddwyd cyfanswm o £295 miliwn yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys cwblhau'r prosiectau Ysgolion Uwchradd canlynol:

  • 2 Ysgol Uwchradd newydd gan gynnwys canolfannau ADY rhanbarthol: Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth ac Ysgol Bro Dinefwr.
  • Prosiect ailfodelu ac adnewyddu yn cynnwys buddsoddiadau mewn Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Arbennig.