Buddsoddiad Ysgolion Uwchradd

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/11/2018

Since the commencement of the Modernising Education Programme in 2001/2002 to the end of 2017/2018, a total of £274million has been invested in Carmarthenshire's schools, which include the completion of the following Secondary School projects:

  • 2 Ysgol Uwchradd newydd gan gynnwys canolfannau AAA rhanbarthol: Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth ac Ysgol Bro Dinefwr
  • 11 prosiect ailfodelu ac adnewyddu yn cynnwys buddsoddiadau mewn Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Arbennig

Mae buddsoddiad yn parhau mewn Ysgolion Uwchradd at draws Sir Gaerfyrddin sy'n cynnwys estyniad ac ailwampio sylweddol yn Ysgol Gyfun Gatholig Sant Ioan Llwyd.