Ysgol Dyffryn Aman
Rhydaman, SA18 2NW

  • lluniau

Fel rhan o'r diwygiad addysg ehangach yn ardal Cwm Gwendraeth a Dinefwr derbyniodd Ysgol Dyffryn Aman fuddsoddiad gwerth £ 21miliwn i drawsnewid a moderneiddio ei darpariaeth addysg. Cafodd y datblygiad a welodd estyniad, adnewyddiad i adeilad presennol ynghyd â dau adeilad newydd ei gynnal mewn pedwar cam gan gontractwr TRJ.

Mae'r estyniad yn cynnwys ystafell gyffredin newydd i’r 6ed dosbarth, llyfrgell, ystafelloedd gwaith ar gyfer staff, labordai gwyddoniaeth, a derbynfa. Yn ogystal lleolwyd Canolfan Amanwy,-ganolfan addysgu arbenigol ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu, yn un o'r adeiladau newydd.

Hefyd, gynhwyswyd yn y buddsoddiad tri maes chwarae newydd, cae criced, ystafelloedd newid a chyfleusterau cawod.

Addysg ac Ysgolion