Ysgol Maes Y Gwendraeth
Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

  • fideo
  • lluniau

Roedd sefydlu Ysgol Maes Y Gwendraeth yn rhan o'r diwygiad addysg ehangach yn ardal Cwm Gwendraeth a Dinefwr.

Disodlodd Ysgol categori 2A 11-19 Maes Y Gwendraeth ysgolion uwchradd Gwendraeth a Maes Yr Yrfa.

Mae Ysgol Maes Y Gwendraeth wedi ei lleoli ar safle Maes Yr Yrfa. Cafodd y safle ei ehangu a'i adnewyddu'n helaeth yn unol â'r safonau adeiladu a argymhellir ar gyfer ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Darparodd y prosiect adnewyddu cyfleusterau a'r adnoddau mwyaf modern o fewn y gyllideb benodol.

Addysg ac Ysgolion