Ysgol Uwchradd Frenhines Elisabeth
Heol Llansteffan, Tre-Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

  • lluniau

Crëwyd Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth fel rhan o Raglen Moderneiddio Ysgolion yr awdurdod. Disodlodd yr ysgol a adeiladwyd ar safle Tre Ioan ysgolion uwchradd Frenhines Elisabeth Cambria a Brenhines Elisabeth Maridunum i ddarparu ysgol uwchradd newydd i dref Caerfyrddin sy'n addas ar gyfer y 21ain ganrif.

Agorodd Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth ei drysau i ddisgyblion ym mis Medi 2008.

Addysg ac Ysgolion