Ysgol Uwchradd Frenhines Elisabeth
Heol Llansteffan, Tre-Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

  • lluniau

Golwg ar y prosiect

Crëwyd Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth fel rhan o Raglen Moderneiddio Ysgolion yr Awdurdod. Roedd yr ysgol a adeiladwyd ar y safle yn Nhre Ioan yn cymryd lle ysgolion uwchradd y Frenhines Elisabeth Cambria a'r Frenhines Elisabeth Maridunum i ddarparu ysgol uwchradd newydd i dref Caerfyrddin sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £29 miliwn. Ariannwyd 53% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 47% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

Carillion Plc

Dyddiad symud

Medi 2008

 

 

Addysg ac Ysgolion