Ysgol Y Strade
Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

  • lluniau

Golwg ar y prosiect

Darparodd y buddsoddiad yn Ysgol y Strade estyniad annibynnol sylweddol i greu adran Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg newydd. Cafodd yr ystafelloedd Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg presennol yn adeilad presennol yr ysgol eu hadnewyddu a'u trawsnewid yn gymysgedd o ystafelloedd dosbarth Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, gan gynnwys ystafell ddosbarth bwrpasol i'r chweched dosbarth.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £8.245 miliwn. Ariannwyd 50% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 50% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

Interserve

Dyddiad symud

Medi 2015

Addysg ac Ysgolion