Ysgol Y Strade
Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

  • lluniau

Derbyniodd Ysgol Y Strade fuddsoddiad o £ 8.245million fel rhan o Raglen Moderneiddio Ysgolion yr awdurdod, ac fe'i hariannwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Roedd y buddsoddiad a oedd yn barod i'w feddiannu i ddisgyblion ym mis Medi 2015 yn darparu estyniad sylweddol i ddarparu Adran Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg (D&T) newydd. Cafodd yr ystafelloedd gwyddoniaeth a D&T yr adeilad presennol eu hailwampio a'u trawsnewid yn gymysgedd o ystafelloedd dosbarth cerddoriaeth a'r cyfryngau gan gynnwys ystafell ddosbarth 6ed dosbarth pwrpasol.

Addysg ac Ysgolion