Ysgol Carreg Hirfaen
Cwmann, Sir Gaerfyrddin, SA48 8EP

  • fideo
  • lluniau
  • Sut i ddod o hyd i ni

Ysgol Carreg Hirfaen, a gostiodd £5.7 miliwn i’w chodi, yw ysgol 21ain ganrif ddiweddaraf ein Rhaglen Moderneiddio Addysg.

Mae'r ysgol, sydd yng nghanol cymuned wledig Cwm-ann, yn enghraifft o'r trawsnewidiad mewn cyfleusterau addysgol i blant ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Gaerfyrddin. Dyluniwyd y llecynnau dysgu a'r ystafelloedd dosbarth modern at ddefnydd yr ysgol a'r gymuned. Ymhlith y nodweddion y mae mannau chwarae ar wahanol lefelau a chae chwaraeon pob tywydd â llifoleuadau, y mae modd i grwpiau lleol ei logi.

Cafodd yr ysgol ei hadeiladu gan Andrew Scott Ltd, ac mae lle ynddi ar gyfer 148 o blant rhwng 4 ac 11 oed. Yn ogystal, mae ganddi Gylch Meithrin â lle i 20 o blant cyn-ysgol.

Ewch i'R wefan