Ysgol Penbre

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ysgol gynradd newydd ar gyfer Ysgol Pen-bre gyda 270 o leoedd i ddisgyblion cynradd a 30 o leoedd meithrin.  Mae adeilad newydd yr ysgol yn cael ei adeiladu ar dir ger safle presennol yr ysgol, a bydd yn darparu cyfleusterau ac ystafelloedd o'r radd flaenaf i’r disgyblion a’r staff. Bydd y cyfleuster Dechrau'n Deg, sydd ar hyn o bryd wedi'i leoli mewn ystafell ddosbarth symudol ar wahân ar safle presennol yr ysgol, yn cael ei gynnwys yn adeilad newydd yr ysgol o dan yr unto.

Contractiwr

TRJ Ltd

Y Wybodaeth Ddiweddaraf wrth y Contractiwr

Bydd y gwaith o adeiladu'r ysgol gynradd newydd ar gyfer Pen-bre yn dechrau ym mis Ionawr 2022.

Addysg ac Ysgolion