Ysgol Y Castell

  • fideo
  • lluniau

Golwg ar y prosiect

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys ysgol gynradd newydd cyfrwng Saesneg ar gyfer Ysgol y Castell sy'n darparu lle ar gyfer 300 o ddisgyblion, a hynny ar gyfer 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin, a lle ychwanegol ar gyfer hyd at 23 o leoedd Blynyddoedd Cynnar amser llawn (gofal cofleidiol). Bydd adeilad newydd y cyfleuster hefyd yn cynnwys darpariaethau at ddefnydd y gymuned gan gynnwys maes parcio, maes chwaraeon, Maes Chwarae Amlddefnydd (MUGA) a gwaith tirweddu a gwaith seilwaith cysylltiedig. 

Contractiwr

Lloyd & Gravell Ltd

Y Wybodaeth Ddiweddaraf wrth y Contractiwr

Dechreuodd Lloyd & Gravell Ltd baratoi’r gwaith ar gyfer yr ysgol newydd ar safle Ysgol y Castell ym mis Mawrth, 2020.  Rhannwyd y rhaglen wreiddiol ar gyfer adeiladu'r ysgol newydd a dymchwel yr adeiladau presennol yn ddau gam. Oherwydd y pandemig Coronafeirws, cafodd y gwaith ei atal ar y safle ddiwedd mis Ebrill 2020 a'i ailddechrau ym mis Awst 2020.  

Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd mewn perthynas â'r cladin allanol, , y taenellwyr dŵr, y system awyru ac elfennau mecanyddol a thrydanol y prosiect.  Mae'r ddau brawf aer a gwblhawyd hyd yma wedi cofnodi canlyniadau rhagorol i fodloni gofynion yr ardystiad Passivhaus ar gyfer yr ysgol. Mae'r wybodaeth a ddarperir ar gyfer safon Rhagoriaeth BREEAM ar hyn o bryd yn well na'r lefel sydd ei hangen.

Addysg ac Ysgolion