Ysgolion ar gau drwy argyfwng

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/03/2023

Beth bynnag fo’r rheswm dros fod ysgol ynghau dros dro (boed yn dân, yn llifogydd, yn eira mawr, neu’n waith adeiladu, ac ati) byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ichi ynghylch holl ysgolion cofrestredig Sir Gaerfyrddin.

Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru gan yr ysgolion a bydd yn cael ei diweddaru bob tri munud. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefrynnau. 

Mae pob ysgol ar agor - 07/06/2023

Cliciwch ar enw'r ysgol os bydd angen i chi weld manylion cyswllt.

Ar Agor

Abergwili

Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bancffosfelen

Bancffosfelen, Llanelli. SA15 5DR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bancyfelin

Bancyfelin, Caerfyrddin, SA33 5ND

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Beca

Efailwen, Clunderwen, SA66 7UX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Betws

Betws, Rhydaman, SA18 2HE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bigyn

Bigyn Park Terrace, Llanelli, SA15 1DH

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Blaenau

Blaenau, Rhydaman, SA18 3BQ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bro Banw

High Street, Rhydaman, SA18 2NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bro Brynach

Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bro Dinefwr

Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Bro Myrddin

Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Bryngwyn

Dafen Road, Dafen, Llanelli, SA14 8RP

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Bryn

Gelli Road, Bryn, Llanelli, SA14 9TT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bryn Teg

Trallwm Road, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9ET

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Brynsaron

Llangeler, Llandysul. SA44 5EB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Brynsierfel

Brynsierfel, Llanelli, SA14 9HD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bynea

Saron Road, Bynea, Llanelli. SA14 9LT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Carreg Hirfaen

Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Carwe

Carwe, Cydweli, SA17 4HE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Cefneithin

Cefneithin, Llanelli. SA14 7DE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Coedcae

Trostre Road, Llanelli. SA15 1LJ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Cross Hands

Cross Hands, Llanelli. SA14 6SU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Cwrt Henri

Cwrt-henri, Caerfyrddin, SA32 8RX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Cynwyl Elfed

Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, SA33 6TR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Dafen

Lon yr Ysgol, Dafen, Llanelli. SA14 8LL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Dewi Sant

Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Drefach

Dre-fach, Llanelli, SA14 7AN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Dyffryn Taf

North Road, Hendy-gwyn, SA34 0BD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Emlyn

Castellnewydd Emlyn, SA38 9LN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Frenhines Elisabeth

Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Ffair-fach

Ffair-fach, Llandeilo, SA19 6SY

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Ffwrnes

Denham Avenue, Llanelli, SA15 4DD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Glan-y-Môr

Heol Elfed, Porth Tywyn, SA16 0AL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Gors-las

Gors-las, Llanelli, SA14 6RS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Griffith Jones

Heol yr Orsaf, San Clêr, SA33 4BT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Gwenllian

Heol yr Orsaf, Cydweli, SA17 4UT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Gwynfryn

Pontiets, Llanelli, SA15 5SN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Hafodwenog

Trelech, Caerfyrddin SA33 6RU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Halfway

Havard Road, Llanelli, SA14 8SA

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Hendy

Hendy, Pontarddulais, SA4 0XD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Heol Goffa

Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol arbennig
Ar Agor

Heol Hen

Heol Hen, Llanelli, SA15 3HW

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor
Ar Agor

Llangain

Llangain, Caerfyrddin, SA33 5AE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llangennech

Llangennech, Llanelli, SA14 8YB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llangynnwr

Lôn Penymorfa, Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llandeilo

20 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llandybie

Llandybie, Rhydaman, SA18 3JB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanddarog

Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BJ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanedi

Llanedi, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanllwni

Llanllwni, Pencader, SA39 9DX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanmiloe

Llanmiloe, Pendine. SA33 4TU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llannon

Llannon, Llanelli, SA14 6AE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanpumsaint

Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6BY

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llansteffan

Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5LN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Llechyfedach

Tymbl Uchaf, Llanelli, SA14 6DT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Maes Y Gwendraeth

Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Maes y Morfa

Olive Street, Morfa, Llanelli, SA15 2AP

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Meidrim

Meidrim, Caerfyrddin, SA33 5QN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Meithrin Rhydaman

Stryd Fawr, Rhydaman SA18 2NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol meithrin
Ar Agor

Model

Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Mynyddygarreg

Mynyddygarreg, Cydweli, SA17 4RL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Myrddin

Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Nantgaredig

Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Parc Waun-dew

Stryd y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Parc y Tywyn

Heol y Bardd, Porth Tywyn, Llanelli SA16 0NL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Parcyrhun

Villiers Road, Rydaman, SA18 3HB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pen Rhos

Heol Copperworks, Llanelli, Carmarthenshire,SA15 2NG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Penboyr

Felindre, Llandysul, SA44 5XG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pen-bre

Ashburnham Road, Pen-bre, Llanelli, SA16 0TP

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Peniel

Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pentip

Pembrey Road, Llanelli, SA15 3BL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Penygaer

Bryndulais Avenue, Llanelli, SA14 8RS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Penygroes

Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7NT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pontiets

Pont-iets, Llanelli, SA15 5UB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pontyberem

Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Ponthenri

Ponthenri, Llanelli, SA15 5NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Porth Tywyn

Elkington Park, Porth Tywyn, SA16 6AU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pum Heol

Pum Heol, Llanelli, SA15 5EX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pwll

School Road, Pwll, Llanelli, SA15 4AL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Rhydaman

Lôn yr Ysgol, Rhydaman, SA18 2NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Rhydygors

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol arbennig
Ar Agor
Ar Agor

Sant Ioan Llwyd

Havard Road, Llanelli. SA14 8SD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Santes Fair Caerfyrddin

Union Street, Caerfyrddin, SA31 3DE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Santes Fair Llanelli

Havard Road, Llanelli, SA14 8SD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Saron

Saron, Rhydaman, SA18 3LH

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Stebonheath

Marble Hall Road, Llanelli. SA15 1NB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Swiss Valley

Swiss Valley, Felinfoel, Llanelli. SA14 8DS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Talyllychau

Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YH

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Tre Ioan

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3HS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Trimsaran

Heol Waynyclun, Trimsaran, Cydweli, SA17 4BE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Ty Croes

Pontarddulais Road, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Tymbl

Tymbl, Llanelli, SA14 6HR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Bedol

Folland Road, Garnant, Rhydaman, SA18 2GB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Castell

Stryd y Prior, Cydweli, SA17 4TR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Dderwen

Heol Spurrell, Caerfyrddin, SA31 1TG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Ddwylan

Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Felin

Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Fro

Llangyndeyrn, Cydweli, SA17 5BW

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Strade

Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd

Addysg ac Ysgolion