Help i bobl hŷn / anabl

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/03/2020

Os ydych yn oedrannus, yn fethedig neu'n anabl a bod arnoch angen cymorth i gario'ch sbwriel, gallwn drefnu bod y gwastraff yn cael ei gasglu o garreg y drws neu unrhyw fan cyfleus.

I wneud cais am y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi ffonio 01267 234567. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am eich eiddo a’ch man casglu arfaethedig. Ar ôl i ni gael eich cais, caiff ei asesu gan ein tîm a gwneir penderfyniad ynghylch a oes modd inni gynnig y gwasanaeth hwn i chi ai peidio.