Help i bobl hŷn / anabl

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/08/2019

Os ydych yn oedrannus, yn fethedig neu'n anabl a bod arnoch angen cymorth i gario'ch sbwriel, gallwn drefnu bod y gwastraff yn cael ei gasglu o garreg y drws neu unrhyw fan cyfleus.

TI wneud cais am y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi ffonio 01267 234567. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am eich eiddo a’ch man casglu arfaethedig. Ar ôl i ni gael eich cais, caiff ei asesu gan ein tîm a gwneir penderfyniad ynghylch a oes modd inni gynnig y gwasanaeth hwn i chi ai peidio.

Os ydych angen cymorth i ailgylchu gwydrau, cysylltwch â Age Cymru Sir Gâr ar 01554 784 080 neu e-bostiwch info@agecymrusirgar.org.uk. Yn ogystal, gallen nhw roi cyngor ichi ynghylch beth sy'n gallu mynd yn eich bagiau ailgylchu glas a'ch helpu chi i ailgylchu eitemau bach eraill megis bylbiau golau a batris.