Amnestau gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/06/2018

Ion
19
2019

Mart Llanymddyfri

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu.  Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni...

  • Lleoliad: Llanymddyfri
Chw
16
2019

Maes Parcio Mart Castell Newydd Emlyn, SA38 9BA

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau...

  • Lleoliad: Castellnewydd Emlyn
Maw
23
2019

Maes Parcio Llanybydder, SA40 9XX

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau...

  • Lleoliad: Llanybydder