Amnestau gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/09/2019

Rydym yn cynnal diwrnodau amnest gwastraff yng Nghastellnewydd Emlyn, Llanybydder a Llanymddyfri trwy gydol y flwyddyn. Nid ydym yn codi tâl ac rydym yn derbyn y rhan fwyaf o wastraff y cartref megis dodrefn, eitemau trydanol a gwastraff gardd.

Cofiwch ddod â'ch prawf cyfeiriad megis bil treth gyngor neu fil cyfleustodau i ddangos eich bod yn byw yn Sir Gaerfyrddin.

Yn anffodus ni allwn dderbyn deunyddiau peryglus a'r canlynol yn y digwyddiadau hyn:

 • Gwastraff adeiladu
 • Gwastraff amaethyddol
 • Paent
 • Asbestos
 • Poteli nwy
 • Tiwbiau fflwrolau
 • Batris
 • Cemegion
 • Gwastraff masnach
 • Gwydr, er enghraifft cwareli gwydr neu ddodrefn sy'n cynnwys gwydr
 • Teiars tractor / lori

Dim ond 4 teiar car fesul aelwyd a dderbynnir. Didolwch eich gwastraff cyn dod os gwelwch yn dda.

I gael gwybod mwy am amnest gwastraff, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Chw
29
2020

Maes Parcio Mart Castell Newydd Emlyn, SA38 9BA

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

 • Amser: 8am - 12pm
 • Lleoliad: Castellnewydd Emlyn
Maw
14
2020

Maes Parcio Llanybydder, SA40 9XX

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

 • Amser: 8am - 12pm
 • Lleoliad: Llanybydder