Amnestau gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/06/2019

Rydym yn cynnal diwrnodau amnest gwastraff yng Nghastellnewydd Emlyn, Llanybydder a Llanymddyfri trwy gydol y flwyddyn. Nid ydym yn codi tâl ac rydym yn derbyn y rhan fwyaf o wastraff y cartref megis dodrefn, eitemau trydanol a gwastraff gardd.
Cofiwch ddod â'ch prawf cyfeiriad megis bil treth gyngor neu fil cyfleustodau i ddangos eich bod yn byw yn Sir Gaerfyrddin.

Yn anffodus ni allwn dderbyn y canlynol yn y digwyddiadau hyn:
Gwastraff adeiladu, gwastraff amaethyddol, deunyddiau peryglus megis paent, asbestos, poteli nwy, tiwbiau fflwrolau, batris, cemegion, gwastraff masnach, gwydr, er enghraifft cwareli gwydr neu ddodrefn sy'n cynnwys gwydr, teiars tractor / lori

Dim ond 4 teiar car fesul aelwyd a dderbynnir. Didolwch eich gwastraff cyn dod os gwelwch yn dda.

I gael gwybod mwy am amnest gwastraff, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Meh
29
2019

Maes Parcio Mart Castell Newydd Emlyn, SA38 9BA

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

  • Lleoliad: Castellnewydd Emlyn
Gor
13
2019

Mart Llanymddyfri

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

  • Lleoliad: Llanymddyfri
Awst
17
2019

Maes Parcio Llanybydder, SA40 9XX

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

  • Lleoliad: Llanybydder
Medi
14
2019

Maes Parcio Mart Castell Newydd Emlyn, SA38 9BA

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

  • Lleoliad: Castellnewydd Emlyn
Hyd
05
2019

Mart Llanymddyfri

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu. Derbynnir gwastraff gardd. Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni d...

  • Lleoliad: Llanymddyfri