Llandeilo archfarchnad CK's
77 Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6HD

  • 07741 546494
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 07:00 - 21:00
Dydd Mawrth 07:00 - 21:00
Dydd Mercher 07:00 - 21:00
Dydd Iau 07:00 - 21:00
Dydd Gwener 07:00 - 21:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 21:00
Dydd Sul 08:00 - 21:00

Gwybodaeth Ychwanegol

Coronafeirws (COVID-19)

Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Bydd pob eiddo wedi derbyn tri rholyn o fagiau glas. Os bydd angen rhagor o fagiau arnoch byddwch yn gallu casglu un rholyn o un o'n mannau casglu bagiau glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin gwyrdd
  • Cadi brown
  • Bagiau leinio gwastraff bwyd

Os na allwch fynd i unrhyw un o’r mannau dosbarthu eraill, gallwch archebu bin gwyrdd neu gadi brown ar-lein.