Llyfrgell Castell Newydd Emlyn
Lon yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AB

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 09:30 - 18:30 (ar gau rhwng 12:30 - 13:30)
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 09:00 - 17:00 (ar gau rhwng 12:30 - 13:30)
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Beth allaf ei roi yn fy mag glas?

Ie, i mewn â nhw...

  • Papur/Carden - Papur newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwyd, bocsys cardbord, tiwbiau rholiau papur tŷ bach/papur cegin, bocsys wyau, cloriau prydau bwyd parod
  • Plastig - Poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau margarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig
  • Metelau - Caniau bwyd a diod, erosolau, caeadau potiau jam, ffoil

Na, peidiwch â'u cynnwys...

  • Hancesi papur/papur cegin, cardbord wedi ei drochi â bwyd, sosbenni, metel sgrap, bagiau plastig, polystyren, papur wal, tuniau paent, dillad/esgidiau, gwydr, teganau, cambrenni cotiau pren, eitemau trydan, casetiau fideo, cryno-ddisgiau/DVDs, gwastraff gardd, cewynnau/tyweli misglwyf, pecynnau/hambyrddau bwyd anifeiliaid anwes.