Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan
Stryd y Marchnad, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7DR

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00 (ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Mawrth 09:00 - 18:00 (ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Mercher 09:00 - 17:00 (ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Iau 09:00am - 17:00 (ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Gwener 09:00 - 16:30 (ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn dosbarthu tri rholyn o fagiau glas bob blwyddyn i bob cartref. Eleni, byddwn hefyd yn dosbarthu tri rholyn o fagiau leinio gwastraff bwyd. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu rhwng Hydref a Mawrth. Bydd rhagor o wybodaeth ynghylch pryd y gallwch ddisgwyl derbyn eich bagiau ar gael ar ein gwefan yn fuan.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin gwyrdd
  • Cadi brown
  • Bagiau leinio gwastraff bwyd

Os na allwch fynd i unrhyw un o’r mannau dosbarthu eraill, gallwch archebu bin gwyrdd neu gadi brown ar-lein.