Pwll nofio Llanymddyfri
Heol Cilycwm, Llanymddyfri, SA20 0DU

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 11:30 - 20:00
Dydd Mawrth 12:30 - 19:30
Dydd Mercher 07:30 - 20:30
Dydd Iau 12:30 - 20:00
Dydd Gwener 06:30 - 19:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul 10:00 - 14:30

Beth allaf ei roi yn fy mag glas?

Ie, i mewn â nhw...

  • Papur/Carden - Papur newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwyd, bocsys cardbord, tiwbiau rholiau papur tŷ bach/papur cegin, bocsys wyau, cloriau prydau bwyd parod
  • Plastig - Poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau margarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig
  • Metelau - Caniau bwyd a diod, erosolau, caeadau potiau jam, ffoil

Na, peidiwch â'u cynnwys...

  • Hancesi papur/papur cegin, cardbord wedi ei drochi â bwyd, sosbenni, metel sgrap, bagiau plastig, polystyren, papur wal, tuniau paent, dillad/esgidiau, gwydr, teganau, cambrenni cotiau pren, eitemau trydan, casetiau fideo, cryno-ddisgiau/DVDs, gwastraff gardd, cewynnau/tyweli misglwyf, pecynnau/hambyrddau bwyd anifeiliaid anwes.