Pwll nofio Llanymddyfri
Heol Cilycwm, Llanymddyfri, SA20 0DU

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 11:30 - 20:00
Dydd Mawrth 12:30 - 19:30
Dydd Mercher 07:30 - 20:30
Dydd Iau 12:30 - 20:00
Dydd Gwener 06:30 - 19:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul 10:00 - 14:30

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn dosbarthu tri rholyn o fagiau glas bob blwyddyn i bob cartref. Eleni, byddwn hefyd yn dosbarthu tri rholyn o fagiau leinio gwastraff bwyd. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu rhwng Hydref a Mawrth. Bydd rhagor o wybodaeth ynghylch pryd y gallwch ddisgwyl derbyn eich bagiau ar gael ar ein gwefan yn fuan.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin gwyrdd
  • Cadi brown
  • Bagiau leinio gwastraff bwyd

Os na allwch fynd i unrhyw un o’r mannau dosbarthu eraill, gallwch archebu bin gwyrdd neu gadi brown ar-lein.