Celfi wedi'u huwchgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2019

Lleolir Crefft Pren yn Cross Hands yn ein canolfan ailddefnyddio. Rydym yn gwerthu crefftau pren a chelfi wedi'u huwchgylchu. Mae'r cyfleuster yn cynnig hyfforddiant a phrofiad gwaith i bobl sy'n ceisio dychwelyd i'r gwaith. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, a bydd pobl sy'n elwa o'r gwasanaeth hwn yn derbyn cymwysterau mewn gwaith coed ac iechyd a diogelwch. Mae'n gyfle gwych i gael gwybodaeth a phrofiad o adfer celfi a sgiliau gwaith coed.

Rydym yn hysbysebu pob eitem sydd ar werth ar hyn o bryd ar ein tudalen Facebook https://www.facebook.com/gwyniwyrdd neu dewch i'n gweithdy i edrych o gwmpas. Rydym yn rhannu'r ganolfan gyda Gwyn i Wyrdd sy'n adnewyddu nwyddau gwyn i'w hailwerthu.

Os hoffech brynu eitem gallwch dalu dros y ffôn drwy gerdyn debyd neu gredyd ar 01267 845685. Byddwn yn e-bostio derbynneb atoch ar gais. Gallwch hefyd dalu ag arian parod wrth dderbyn yr eitem neu yn ein gweithdy neu drwy siec sy'n daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin’.

Angen trefnu i rywbeth gael ei gasglu?

Rydym yn casglu celfi pren y gallwn eu hadfer -  cist ddillad; bwrdd gwisgo; cwpwrdd/bwrdd wrth ochr y gwely; wardrob; bwrdd cinio; bwrdd coffi a chadeiriau.

  • Nid ydym yn casglu matres, gwely, soffa, cadair freichiau nac unrhyw gelfi wedi'u clustogi.

Byddwn yn casglu hyd at 3 eitem am ffi fach o £15.00 yn Sir Gaerfyrddin. Efallai y byddwn yn gwrthod casglu eitemau sydd wedi'u difrodi neu sy'n addas i'w hailgylchu yn unig.

Trefnwch gasgliad