Cymoni Cymuned

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

Mae Cymoni Cymuned yn brosiect partneriaeth sy'n eich helpu chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymunedau. Gallwn ni eich helpu chi i wella eich ardal drwy gynnig cymorth, offer a chyngor arbenigol ynghylch:

  • codi sbwriel
  • gwaredu sbwriel sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon
  • gwaredu graffiti
  • paentio a chymoni cyffredinol
  • strimio a chwynnu
  • sicrhau bod y lle'n addas ar gyfer bywyd gwyllt

Gallwch wirfoddoli fel unigolyn neu fel grŵp a gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch – chi sy'n dewis! Gallech fod yn gymwys i ennill credydau amser drwy wirfoddoli gyda ni. Rydym yn gweithio i gefnogi gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, elusennau cofrestredig a sefydliadau nid er elw i lanhau llecynnau o dir cyhoeddus.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli, Cyngor Tref Rhydaman, Cyngor Tref Caerfyrddin, Credydau Amser Tempo a Safon Tai Sir Gaerfyrddin.

Chw
28
2020

'Grab & Bag' Pen-bre a Phorth Tywyn

Ymunwch â ni i lanhau'r mannau gwaethaf am sbwriel yn lleol - mae croeso i bawb! Ar ôl i chi gyrraedd y man cwrdd byddwn yn darparu'r offer y bydd ei angen arnoch. Mae ein hamgylchedd lleol yn bwysig iawn i ni, helpwch ni ofalu amdano!...

  • Amser: 10am - 12pm
  • Lleoliad: Maes Parcio Clwb Rygbi Porth Tywyn
Maw
02
2020

Codwyr Sbwriel Wales Wildlife Watch

Beth am dreulio'r bore yn ein helpu i godi sbwriel o lwybrau troed Pwll Dafen - mae croeso i bawb! Ar ôl i chi gyrraedd y man cwrdd byddwn yn darparu'r holl offer y bydd ei angen arnoch. Rydym yn grŵp cyfeillgar o bobl sy'n frwd dros fywyd gwyllt ac yn aml yn cynnig te a choffi ar ôl ein digwyddiada...

  • Amser: 10am - 12pm
  • Lleoliad: Maes Parcio Pwll Dafen, Dafen