Cymoni Cymuned

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

Mae Cymoni Cymuned yn brosiect partneriaeth sy'n eich helpu chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymunedau. Gallwn ni eich helpu chi i wella eich ardal drwy gynnig cymorth, offer a chyngor arbenigol ynghylch:

  • codi sbwriel
  • gwaredu sbwriel sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon
  • gwaredu graffiti
  • paentio a chymoni cyffredinol
  • strimio a chwynnu
  • sicrhau bod y lle'n addas ar gyfer bywyd gwyllt

Gallwch wirfoddoli fel unigolyn neu fel grŵp a gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch – chi sy'n dewis! Gallech fod yn gymwys i ennill credydau amser drwy wirfoddoli gyda ni. Rydym yn gweithio i gefnogi gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, elusennau cofrestredig a sefydliadau nid er elw i lanhau llecynnau o dir cyhoeddus.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli, Cyngor Tref Rhydaman, Cyngor Tref Caerfyrddin, Credydau Amser Tempo a Safon Tai Sir Gaerfyrddin.

Rhag
13
2019

'Grab & Bag' Pen-bre a Phorth Tywyn

Helpwch ni i godi sbwriel o'r llecynnau gwyrdd a'r llwybrau troed....

  • Amser: 10am - 12pm
  • Lleoliad: Maes Parcio Clwb Cychod Porth Tywyn