Adnewyddu eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd casgliadau Gwastraff Gardd yn parhau yn ôl yr arfer, ond mae'r sefyllfa yn cael ei hadolygu'n gyson.

Rhowch eich bin allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os taloch chi am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd y llynedd, gallwch bellach adnewyddu eich tanysgrifiad.

Trwy dalu'n llawn wrth adnewyddu, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £44.00 am y tymor. Yn ogystal gallwch ddewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, â'r taliad olaf yn cael ei godi ar 1af Medi. Bydd hyn yn costio cyfanswm o £51.40.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu i gasglu eich bin.

Bydd angen rhif eich anfoneb arnoch i gwblhau'r ffurflen adnewyddu. Gellir gweld y rhif hwn ar lythyr yr anfoneb yr ydym wedi ei anfon atoch. Os na allwch ddod o hyd i'ch llythyr, cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 228686 i dalu dros y ffôn.


Adnewyddu eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd     Rhoi gwybod i ni am newid