Adnewyddu eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/10/2019

Mae'r gwasanaeth gwastraff gardd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd.

Byddwch yn gallu adnewyddu'ch gwasanaeth casglu gwastraff gardd ar gyfer tymor 2020 o fis Ionawr. Mae hwn yn wasanaeth y codir tâl amdano. Rydym yn adolygu ein prisiau ar gyfer 2020, cewch ostyngiad pan fyddwch yn talu'n llawn am y gwasanaeth hwn.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu i gasglu eich bin.

Rhoi gwybod i ni am newid