Canslo'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Rhowch eich bin allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ar ôl i'r casgliadau'r gwasanaeth gwastraff gardd ddechrau, ni fydd ad-daliad yn cael ei roi os byddwch yn gadael ran o'r ffordd drwy'r tymor.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu i gasglu eich bin.

Rhoi gwybod i ni am newid