Canslo'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/01/2019

Ar ôl i'r casgliadau'r gwasanaeth gwastraff gardd ddechrau, ni fydd ad-daliad yn cael ei roi os byddwch yn gadael ran o'r ffordd drwy'r tymor.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu i gasglu eich bin.

Rhoi gwybod i ni am newid