Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/10/2019

Mae'r gwasanaeth gwastraff gardd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd.

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn dosbarthu whilfin i'ch cartref a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu bob bythefnos. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei ailgylchu a’i droi'n gompost.

Byddwch yn gallu gwneud cais am gasgliad gwastraff gardd ar gyfer tymor 2020 o fis Chwefror. Mae hwn yn wasanaeth y codir tâl amdano. Rydym yn adolygu ein prisiau ar gyfer 2020, a chewch ostyngiad pan fyddwch yn talu'n llawn am y gwasanaeth hwn.