Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd casgliadau Gwastraff Gardd yn parhau yn ôl yr arfer, ond mae'r sefyllfa yn cael ei hadolygu'n gyson. 

Rhowch eich bin allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae'r gwasanaeth gwastraff gardd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd.

Mae hwn yn wasanaeth y codir tâl amdano. Trwy dalu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £44.00 am y tymor. Yn ogystal gallwch ddewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, â'r taliad olaf yn cael ei godi ar 1af Medi. Bydd hyn yn costio cyfanswm o £51.40.

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn dosbarthu whilfin i'ch cartref a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu bob bythefnos. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei ailgylchu a’i droi'n gompost.

Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd