Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/02/2020

Mae'r gwasanaeth gwastraff gardd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd.

Mae hwn yn wasanaeth y codir tâl amdano. Trwy dalu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £44.00 am y tymor. Yn ogystal gallwch ddewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, â'r taliad olaf yn cael ei godi ar 1af Medi. Bydd hyn yn costio cyfanswm o £51.40.

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn dosbarthu whilfin i'ch cartref a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu bob bythefnos. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei ailgylchu a’i droi'n gompost.

Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd