Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/01/2019

Mae'r gwasanaeth gwastraff gardd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd. Os ydych yn gwsmer newydd, byddwch yn gallu gwneud cais am y gwasanaeth hwn o 4 Chwefror ymlaen.

Trwy dalu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £43.00 am y tymor. Yn ogystal gallwch ddewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, â'r taliad olaf yn cael ei godi ar 1af Medi. Bydd hyn yn costio cyfanswm o £50.20.

Os ydych eisoes yn defnyddio ein gwasanaeth gwastraff gardd, gallwch bellach adnewyddu eich gwasanaeth. Os ydych yn gwsmer newydd, cofiwch nodi'r dudalen hon a dewch yn ôl ym mis Chwefror!