Rhoi gwybod am fin gwastraff gardd sydd wedi'i ddifrodi/bin sydd ar goll

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/05/2020

Rhowch wybod i ni os byddwch yn colli eich bin neu os bydd yn cael ei ddifrodi. Ni fydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu o finiau sydd wedi'i ddifrodi gan nad yw'n ddiogel i'n staff. Ar ôl i chi roi gwybod i ni fod eich bin ar goll neu ei fod wedi'i ddifrodi, gallwch drefnu i fin newydd gael ei ddosbarthu i chi.

Os ydych yn credu bod eich bin wedi'i cael ei ddwyn neu ar goll, gwiriwch gyda'ch cymdogion ac o gwmpas yr ardal leol i weld a yw'r bin wedi'i roi yn ôl yn y man anghywir.

Ein nod yw danfon y bin newydd atoch cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl yn ystod cyfnodau prysur.

Rhoi gwybod am fin sydd wedi'i ddifrodi/bin sydd ar goll