Gwastraff hylendid

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/09/2021

Mae ein casgliadau gwastraff hylendid, sy'n cynnwys eitemau a ddefnyddir i waredu wrin ac ysgarthion dynol a secretiadau neu ysgarthiadau eraill o'r corff fel a ganlyn. Lle bo'n bosibl, dylid gwagio unrhyw eitemau, cyn eu rhoi yn y bag:

  • Padelli gwelyau tafladwy a leininau, padiau anymatal, padiau cadair a gwely
  • Bagiau stoma/colostomi, bagiau cathetr a photeli wrin
  • Menig plastig a ffedogau tafladwy

Nid yw'n cynnwys gwastraff cynnyrch mislif, cewynnau, neu wastraff anifeiliaid anwes. Dylid bagio cynnyrch mislif, cewynnau, neu wastraff anifeiliaid anwes ddwywaith a'u rhoi yn eich bagiau du. ​

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn. Ar ôl inni gael eich cais bydd eich bagiau porffor yn cael eu hanfon atoch ymhen 10 niwrnod gwaith.  Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am eich diwrnod casglu. Cesglir eich bagiau bob pythefnos a gallai hynny fod ar ddiwrnod gwahanol i'ch casgliad sbwriel/ailgylchu.

GWNEUD CAIS AM WASTRAFF HYLENDID