Gwastraff hylendid

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/03/2021

Dylai unrhyw un sydd â gwastraff hylendid wneud cais am gasgliad. Os ydych yn derbyn gwasanaeth gwastraff hylendid gan Natural UK, gallwch hefyd gofrestru eich manylion i dderbyn bagiau porffor. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich casgliadau cyfredol hyd nes i ni ysgrifennu atoch i roi gwybod am unrhyw newidiadau pellach.

Mae ein casgliadau gwastraff hylendid, sy'n cynnwys eitemau a ddefnyddir i waredu wrin ac ysgarthion dynol a secretiadau neu ysgarthiadau eraill o'r corff fel a ganlyn. Lle bo'n bosibl, dylid gwagio unrhyw eitemau, cyn eu rhoi yn y bag:

  • Padelli gwelyau tafladwy a leininau, padiau anymatal, padiau cadair a gwely
  • Bagiau stoma/colostomi, bagiau cathetr a photeli wrin
  • Menig plastig a ffedogau tafladwy

Nid yw'n cynnwys gwastraff cynnyrch mislif, cewynnau, neu wastraff anifeiliaid anwes. Dylid bagio cynnyrch mislif, cewynnau, neu wastraff anifeiliaid anwes ddwywaith a'u rhoi yn eich bagiau du. ​
Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn. Ar ôl inni gael eich cais bydd eich bagiau porffor yn cael eu hanfon atoch ymhen 10 niwrnod gwaith.  Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am eich diwrnod casglu.

GWNEUD CAIS AM WASTRAFF HYLENDID