Byddin yr Iachawdwriaeth
28 Stryd Murray, Llanelli, SA15 1DJ

  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Casglu celfi sydd mewn cyflwr da
  • Derbyn eitemau bach (celfi) i'w gollwng yn y siop

EWCH I'R WEFAN