Gofal Canser Tenovus
3 Heol Awst, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3AD

  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • DIM GWASANAETH CASGLU
  • DIM OFFER TRYDAN
  • DIM OND celfi bach
  • Rhaid eu bod mewn cyflwr da (h.y. gallu eu hailwerthu)

Gellir mynd â'r nwyddau i'r siop drwy drefniant ymlaen llaw YN UNIG

EWCH I'R WEFAN