Gwyn i Wyrdd
Unedau 11 a 12, Parc Busnes Cross Hands, Cross Hands, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 6RE

  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Codir tâl o £15 am gasglu hyd at 3 eitem
  • Ar gael yn Sir Gaerfyrddin gyfan
  • Celfi pren YN UNIG
  • Nwyddau gwyn YN UNIG
  • DIM CELFI SYDD WEDI'U CLUSTOGI

Er mwyn eu hadfer a'u gwerthu ar y wefan. Gellir mynd â'r nwyddau i'r siop drwy drefniant ymlaen llaw YN UNIG.

Ewch i'r wefan Ewch i'r dudalen Facebook