The Projects
13-14 Teras y Frenhines, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1LJ

  • 01239 621253
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Casglu eitemau mawr AM DDIM (gan gynnwys nwyddau gwyn - dim cwceri)
  • Ar gael yng ngogledd Sir Gaerfyrddin YN UNIG
  • Yn derbyn celfi
  • Yn derbyn offer trydan
  • Rhaid eu bod mewn cyflwr da (h.y. gallu eu hailwerthu)

Gellir mynd â'r nwyddau i'r siop drwy drefniant ymlaen llaw YN UNIG

EWCH I'R WEFAN