Y Groes Goch Brydeinig Llanymddyfri
10 Heol y Brenin, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0AW

  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Casglu AM DDIM
  • Ar gael yn Sir Gaerfyrddin gyfan
  • Celfi mawr a bach
  • Offer trydan bach
  • Rhaid eu bod mewn cyflwr da (h.y. gallu eu hailwerthu)
  • DIM NWYDDAU GWYN (e.e. oergell, cwcer ac ati)

Gellir mynd â'r nwyddau i'r siop drwy drefniant ymlaen llaw YN UNIG

EWCH I'R WEFAN