Nwyddau gwyn wedi eu hadnewyddu

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2019

Prosiect i leihau cymaint â phosibl ar y cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE) sy'n cael ei greu yn Sir Gaerfyrddin yw Gwyn i Wyrdd, sef Canolfan Ailddefnyddio Cyfarpar Domestig yn Cross Hands, Sir Gaerfyrddin. Hefyd mae'r prosiect yn hybu ailgylchu, atgyweirio, ac ailddefnyddio nwyddau trydanol. Rydym yn casglu peiriannau y mae modd eu defnyddio eto a'u hadnewyddu'n gost effeithlon.

Mae gennym dechnegnydd cyfarpar domestig cymwys sy'n atgyweirio ac yn profi'r holl nwyddau gwyn rydym yn eu derbyn. Mae'r holl gyfarpar yn cael prawf PAT (Prawf Dyfeisiau Cludadwy).

Mae'r gweithdy Gwyn i Wyrdd hefyd o fudd i unigolion ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â'r gwaith o baratoi, glanhau a datgymalu cyfarpar yn ddiogel a chynnal profion. Mae ein technegydd cyfarpar domestig cymwys yn goruchwylio'r holl waith o atgyweirio ac adnewyddu cyfarpar.

  • Rydym yn gwerthu peiriannau golchi, cwceri trydan, microdonnau, peiriannau sugno llwch, peiriannau golchi llestri, peiriannau sychdaflu dillad a chelfi pren.
  • Daw'r nwyddau i gyd â gwarant 90 diwrnod ac maent yn cael prawf PAT. Darllenwch ein telerau ac amodau llawn cyn prynu unrhyw nwyddau.
  • Rydym yn cynnig dosbarthu'r eitemau yn Sir Gaerfyrddin am £10.
  • Rydym yn casglu eich celfi pren a'ch nwyddau gwyn y gellir eu hailddefnyddio am £15 yn unig ar gyfer hyd at 3 eitem. (Yn Sir Gaerfyrddin).

Rydym yn hysbysebu pob eitem sydd ar werth ar hyn o bryd ar ein tudalen Facebook. Gallwch hefyd gysylltu â ni i weld a oes gennym unrhyw beth addas neu fynd i'n gweithdy. Rydym yn rhannu'r ganolfan gyda Crefft Pren sy'n uwchgylchu celfi pren i'w hailwerthu.

Os hoffech brynu eitem gallwch dalu dros y ffôn efo gerdyn debyd neu gredyd, galwch ni ar 01269 845685 a dyfynnu 'Gwyn i Wyrdd'. Byddwn yn e-bostio derbynneb atoch ar gais.

Gallwch hefyd dalu ag arian parod wrth dderbyn yr eitem neu yn ein gweithdy neu drwy siec sy'n daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin’.