Tywydd y gaeaf

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/05/2019

Cyn dechrau ar eich siwrnai, meddyliwch am sut y gallai tywydd difrifol effeithio arnoch. Dim ond ychydig o gamau syml sydd angen eu cymryd i baratoi ar gyfer y fath dywydd. Gweler canllawiau Diogelwch Ffyrdd Cymru o ran gyrru mewn tywydd gwael.

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio eich trafnidiaeth eich hun:

 • cofiwch edrych ar ragolygon y tywydd ac amodau'r ffyrdd.
 • ystyriwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus fel dewis arall 
 • meddyliwch am ffyrdd eraill 
 • ystyriwch ddulliau eraill o deithio 
 • cofiwch ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eich siwrnai 
 • dywedwch wrth rywun i ble rydych yn mynd a faint o'r gloch rydych chi'n disgwyl cyrraedd yno neu gartref 
 • sicrhewch fod eich car yn barod am siwrnai mewn tywydd gwael 
 • cofiwch wefru eich ffôn symudol yn llawn 
 • dywedwch wrth rywun i ble rydych yn mynd a phryd rydych yn disgwyl cyrraedd 
 • ystyriwch osod teiars gaeaf ar eich cerbyd (mae gan wefan Tyresafe argymhellion o ran diogelwch teiars a rhagor o wybodaeth ynghylch teiars gaeaf). 

Mewn tywydd garw, gallai eich siwrnai gymryd mwy o amser na'r disgwyl. Byddwch yn barod drwy bacio ychydig o eitemau hanfodol i fynd gyda chi.

Dylai'ch pecyn argyfwng gynnwys y canlynol (o leiaf): 

 • Crafwr iâ a dadrewydd 
 • Rhaw ar gyfer eira 
 • Tortsh a batris sbâr 
 • Dillad cynnes, esgidiau a blanced 
 • Bwyd a diod gynnes mewn fflasg 
 • Pecyn cymorth cyntaf 
 • Gwifrau cyswllt ar gyfer batri 
 • Map ar gyfer unrhyw ddargyfeiriadau heb eu cynllunio 

Os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ewch i wefan Traveline (0871 200 22 33) i weld a oes unrhyw oedi neu darfu o ran gwasanaethau. Cofiwch wisgo'n addas ar gyfer yr amodau awyr agored. Sicrhewch fod gennych ffordd o gysylltu â'ch teulu. Ar gyfer siwrnai hir, cariwch fyrbryd bach ac ychydig o ddŵr os yw'n bosibl. Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael i’ch helpu chi, eich busnes a'ch cynllun cymunedol ar gyfer tywydd garw ar wefan y Swyddfa Dywydd.