Rhoi gwybod am broblem neu achos o lifogydd

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/09/2019

Os gallwch ganfod o ble y daw’r llifogydd, cysylltwch â’r sefydliad perthnasol.  Os yw'r llifogydd yn cael ei achosi gan brif afon neu'r môr yna mae angen ichi gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru ar 03000 65 3000.

Os mae'r prif gyflenwad dŵr yn gollwng, neu llifogydd o garthffos, gallwch roi gwybod ar-lein i Dŵr Cymru neu ffoniwch 0800 052 0130. Gall fod yn anodd gwahaniaethu rhwng llifogydd dŵr daear a llifogydd prif gyflenwad dŵr, ond os oes llif cyson nad yw’n codi ac yn gostwng gyda’r glaw, gallai fod yn ddŵr sy’n gollwng o’r prif gyflenwad dŵr.

Os ydych chi'n dioddef llifogydd o unrhyw un o'r ffynonellau canlynol, rhowch wybod i ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl a chyflwynwch unrhyw ffotograffau neu ddarnau fideo sydd gennych. Mae'n bwysig fod gennym wybodaeth fanwl er mwyn inni fedru blaenoriaethu a chyfeirio adnoddau yn briodol:

  • Cwrs dŵr arferol - unrhyw gwrs dŵr nad yw wedi’i ddynodi’n brif afon ar fap y prif afonydd
  • Dŵr arwyneb - dŵr nad yw mewn draen na chwrs dŵr sydd heb neu sy’n methu â llifo i’r ddaear
  • Llifogydd ar briffordd - dŵr ar y briffordd neu o’r briffordd

Rhoi gwybod am lifogydd