Storm Callum - Cymorth

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/01/2019

Effeithiwyd ar gannoedd o gartrefi a busnesau gan y llifogydd gwaethaf yn yr ardal ers mwy na 30 mlynedd.  Rydym yn cynnig cymorth ymarferol ac ariannol i gartrefi a busnesau yr effeithiwyd arnynt. Hefyd efallai eich bod yn gymwys i gael gostyngiad/eich eithrio o ran y dreth gyngor, rhyddhad ardrethi busnes, a chymorth pellach drwy Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru.