Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Beth sydd ar gael i chi?

Mae'r cynllun cymorth tanwydd gaeaf yn gwneud taliad o £200 i aelwydydd cymwys i helpu tuag at eu costau tanwydd. Byddwn yn gwneud taliadau uniongyrchol i'r rheiny rydym wedi nodi eu bod yn gymwys ac sydd yn cydymffurfio â'r meini prawf, a bod gyda ni eu manylion cyfrif banc erbyn diwedd mis Hydref.

Os ydych yn gymwys, ond yn derbyn gostyngiad yn y dreth gyngor a bod taliad costau byw wedi'i wneud yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc, nid oes angen i chi wneud cais gan fod gyda ni eich manylion eisoes i ddarparu'r taliadau hyn. Byddwn yn ysgrifennu at aelwydydd cymwys, nad oes gyda ni eu manylion banc, i ddarparu gwybodaeth am sut i wneud cais am y taliad.

Gall unrhyw un na chysylltir ag ef sy'n credu eu bod yn gymwys ar gyfer y taliad gyflwyno hawliad drwy ein gwefan o 26 Medi 2022. Os ydych yn cael anhawster defnyddio cyfleusterau ar-lein, yna bydd ffurflen gais bapur ar gael yn eich HWB lleol.