Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Cyd-denantiaid

Cyd-denantiaid a enwir ar y biliau nwy a/neu drydan yn gallu gwneud cais am daliad tanwydd gaeaf. Bydd angen i bob aelwyd wneud ei chais ei hun.

Bydd gan gyplau hawl i un Taliad Tanwydd y Gaeaf rhyngddynt. Bydd pobl sengl yn gallu gwneud cais am un yr un. Er enghraifft:

Mae pedwar o bobl yn byw mewn eiddo, cwpl a 2 feddiannydd sengl. Maent i gyd yn atebol am Dreth y Cyngor ac maent yn atebol ar y cyd am y biliau tanwydd ar y grid sy'n ddyledus ar gyfer yr eiddo y maent yn byw ynddo. Mae pob un ohonynt wedi'u henwi ar y biliau a anfonir gan y cyflenwyr. Gan dybio bod yr amodau eraill wedi'u bodloni:

  • gall y 2 feddiannydd sengl hawlio £200 yr un
  • gall y cwpl hawlio un taliad o £200 rhyngddynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y bydd y cymorth a ddarperir drwy'r Cynllun Tanwydd Gaeaf o fudd anghymesur i'r mathau hyn o drefniadau byw.