Mannau cynnes a Lleoedd croeso cynnes

Cegin Hedyn

Ffreutur Gymunedol a Chegin - ar ddod cyn hir i hen Gaffi'r Cellar yng Nghanolfan Heol Awst.

Rydym o'r farn fod pawb yn haeddu bwyd blasus, maethlon, waeth faint o arian sydd ganddynt yn eu waledi felly byddwn yn creu prydau blasus gan ddefnyddio cymysgedd o gynhwysion tymhorol, lleol, organig a chynnyrch sydd dros ben gan ddefnyddio'r dull "Talwch beth allwch chi"

  • Amser: Pob Dydd Sadwrn 12-2pm
  • Lleoliad: English Baptist Church, Heol Awst, Caerfyrddin
  • Lleoedd croeso cynnes