Mannau cynnes a Lleoedd croeso cynnes

Knit & Natter

Dyma grŵp sydd wedi'i sefydlu gan 'Dewis Cymru' sef sefydliad sy'n helpu pobl gyda'i llesiant ac sy'n ei chael yn anodd cymdeithasu. Mae'r grŵp yn dod â'r bobl hyn at ei gilydd yn y dosbarthiadau i wau ac yna cychwyn ar sgwrs

  • Amser: Pob Dydd Mercher am 1.00pm - 2.30pm
  • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cwmaman
  • Digwyddiad