Mannau cynnes a Lleoedd croeso cynnes

Llyfrgell Llanelli

Rydym yn gwahodd y rhai sydd am dreulio amser mewn amgylchedd cynnes, cyfeillgar a chroesawgar.

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn ein mannau cynnes. Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu ac mae croeso i ymwelwyr ddefnyddio'r teledu, cyfrifiaduron a phapurau newydd.

Bydd ein staff cyfeillgar hefyd yn bresennol yn y llyfrgelloedd ac wrth law i roi cyngor i ymwelwyr ar gostau byw a sut i gael cymorth posibl.

amserau agor

  • Lleoliad: Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS
  • Mannau cynnes