Mannau cynnes a Lleoedd croeso cynnes

Llyfrgell Rhydaman

Rydym yn gwahodd y rhai sydd am dreulio amser mewn amgylchedd cynnes, cyfeillgar a chroesawgar.

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn ein mannau cynnes. Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu ac mae croeso i ymwelwyr ddefnyddio'r teledu, cyfrifiaduron a phapurau newydd.

Bydd ein staff cyfeillgar hefyd yn bresennol yn y llyfrgelloedd ac wrth law i roi cyngor i ymwelwyr ar gostau byw a sut i gael cymorth posibl. 

amserau agor

  • Lleoliad: 3 Ffordd y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN
  • Mannau cynnes