Apeliadau cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/10/2021

Os byddwch yn derbyn wrthod caniatâd cynllunio neu yn anfodlon ar yr amodau a osodwyd, gallwch wneud apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio.

Fodd bynnag, dylech edrych yn ofalus ar y rhesymau pam ein fod ni wedi gwrthod eich cais cyn i chi ystyried apêl. Mae'n bosibl y gallwch drafod y mater gyda ni a newid y cais i'w wneud yn fwy derbyniol. Os ydych yn newid eich cais ac yn ei ailgyflwyno cyn pen blwyddyn wedi iddo gael ei wrthod, ni fydd angen i chi dalu ffi arall. Cam olaf yw apêl bob amser. Mae 3 dull o gyflwyno apêl:

  • Sylwadau ysgrifenedig (y dull rhataf, symlaf, mwyaf cyffredin)
  • Gwrandawiad Anffurfiol (fforwm trafod) neu
  • Ymchwiliad Cyhoeddus (croesholiad llawn)

Y dewis cyntaf yw'r un mwyaf cyffredin, yn enwedig ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid cartrefi a mân geisiadau eraill. Mae apeliadau mewn perthynas â cheisiadau sylweddol a manylach yn tueddu i gael eu penderfynu mewn gwrandawiad anffurfiol neu ymchwiliad cyhoeddus llawn.

Yn nodweddiadol, bydd datganiad ysgrifenedig yn cynnwys y canlynol: gwerthusiad o'r cynllun a'r materion, mapiau, cynlluniau a ffotograffau ond nid tystiolaeth lafar. Pa weithdrefn bynnag a ddefnyddir, bydd yr Arolygydd yn ymweld â'r safle i farnu pa effaith fydd eich cynnig yn ei chael ar yr ardal.

Os byddwch chi, y Cyngor neu'r Arolygiaeth Gynllunio yn gwrthod cymryd rhan yn y weithdrefn ysgrifenedig, trefnir gwrandawiad neu ymchwiliad.

Cynllunio