Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Clwb Adar Sir Gaerfyrddin

Diben Clwb Adar Sir Gaerfyrddin yw hybu’r gwaith o arsylwi, astudio a chofnodi adar gwyllt a’r poblogaethau adar gwyllt yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r clwb hefyd yn trefnu cyfarfodydd ar gyfer ei aelodau, sy'n cynnwys teithiau maes a sgyrsiau ar bynciau bywyd gwyllt. Mae cyfarfodydd y clwb yn gyfle gwych i gwrdd ag adarwyr eraill ac i ymweld â lleoedd o ddiddordeb adaryddol gyda chwmni difyr. Mae ganddyn nhw dros 100 o aelodau.

Ewch i wefan Clwb Adar Sir Gaerfyrddin

  • Categori: Grwpiau lleol

Cynllunio