Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gall fod cyfleoedd gwirfoddoli yn y meysydd canlynol:-

 • Garddwriaeth (pob math)
 • Gwarchodfa Natur/Fferm Ystad
 • Corfforaethol (Arlwyo a Manwerthu)
 • Gweinyddu/Marchnata/Digwyddiadau
 • Addysg - Ymweliadau ysgol/gweithgareddau
 • Llyfrgell
 • Gyrru Bygi
 • Tywyswyr/Siaradwyr
 • Derbynfa
 • Siop lyfrau ail-law
 • Cyfleusterau - helpu gyda gwaith cynnal a chadw’r tir, peintio ac ati.

Jane Down:  jdown@gardenofwales.org.uk / 01558 667118

 

 • Categori: Gwirfoddoli

Cynllunio