Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Naturiaethwyr Llanelli

Sefydlu yn 1973 i hybu a hyrwyddo astudiaethau cefn gwlad, gan gynnwys pob agwedd ar fyd natur, i annog a chefnogi’n frwd ddiogelwch i fywyd gwyllt ac i warchod harddwch naturiol. Mae hefyd yn bodoli i helpu i gyfnewid gwybodaeth ymysg aelodau drwy drefnu cyfarfodydd maes, darlithoedd, sioeau ffilm, ac arddangosfeydd, ymhlith pethau eraill, ac i gyhoeddi canlyniadau gwaith yr aelodau. Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i gwrdd â naturiaethwyr eraill o bob gallu ac i ymweld â lleoedd o ddiddordeb bywyd gwyllt. Mae yna hefyd elfen addysgol anffurfiol i bob cyfarfod sy'n galluogi’r rhai sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt, ond gyda llai o brofiad, i ddysgu o’r wybodaeth sydd gan aelodau eraill. Cysylltwch â PryceEco@aol.com am fwy o wybodaeth.

Ewch i wefan Naturiaethwyr Llanelli

  • Categori: Grwpiau lleol

Cynllunio