Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Parc Gwledig Llyn Llech Owain

Gall gwirfoddolwyr helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau - gwaith cadwraeth ymarferol yn bennaf:

  • Adfer gweundiroedd,
  • Prosiectau adfer y rhos a britheg y gors (casglu hadau, tyfu planhigion, cael gwared â llysiau'r gingroen ac ati),
  • Prosiect cadwraeth drwy bori (gan gynnwys trin merlod gwyllt),
  • Bwydo barcutiaid,
  • Prosiect blychau pathewod,
  • Cynllun blychau nythu BTO,
  • Monitro glöynnod byw,
  • Gwneud blychau ystlumod,
  • Helpu gyda gwaith gweinyddol ac ati.

Rydym yn ceisio darparu ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau ac yn hapus i weithio gyda gwirfoddolwyr ac i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau ar amrywiaeth o brosiectau addas.

Judith Weatherburn: JWeatherburn@carmarthenshire.gov.uk / 01269 832229

  • Categori: Gwirfoddoli

Cynllunio