Caniatâd cynllunio i berchnogion tai

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/11/2019

Os ydych chi'n ystyried gwneud newidiadau i'ch cartref, gan gynnwys gwaith o fewn ffin eich eiddo/gardd efallai y bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio i ddeiliaid tai.

Mae angen caniatâd cynllunio deiliaid tai ar gyfer:

  • Estyniadau
  • Heulfannau
  • Addasiadau i atig
  • Ffenestri dormer
  • Garejis, cysgodfeydd ceir a thai allan

Fodd bynnag, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer yr holl waith adeiladu i'ch cartref. O dan reolau datblygu a ganiateir gallwch gyflawni nifer o brosiectau gwaith adeiladu gan ddeiliad tŷ, ar yr amod eu bod yn bodloni rhai cyfyngiadau ac amodau penodol.

I wirio a oes angen caniatâd cynllunio, gallwch chi lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen berthnasol a'i dychwelyd atom neu edrychwch ar-lein. Gwiriad anffurfiol yw hwn os oes angen ymateb pendant arnoch, bydd angen i chi wneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon.

Ar ôl i chi wirio a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, mae gennych nifer o opsiynau:

  • Os ydych yn hollol sicr mai datblygiad a ganiateir yw eich prosiect gallwch ddechrau’ch gwaith
  • I gael sicrwydd a thystiolaeth bod eich gwaith yn gyfreithlon gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (TDC)
  • Os nad datblygiad a ganiateir yw’ch prosiect gallwch lunio cais cynllunio deiliaid tai. Os hoffech gael cymorth gyda'ch cais, gallwch wneud cais am ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio deiliaid tai Gwneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Cynllunio