Caniatâd cynllunio i ddatblygwyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Rydym yn awyddus i weithio gyda datblygwyr er mwyn darparu datblygiadau o safon uchel a gall ystyried unrhyw faterion yn gynnar yn y broses helpu i gyflymu'r broses gynllunio a lleihau risgiau.
Darperir gwybodaeth a chanllawiau pellach isod.